Mobilt Bredband

Jämför mobila bredband

Tele2 lanserar uppkopplingsgaranti

Operatören Tele2 lanserar, som första operatör på den svenska marknaden, ett bredband med uppkopplingsgaranti. Satsningen kommer efter en undersökning där svenska konsumenter har fått svara på frågor om vilka vardagliga problemsituationer som är värst. På andra plats, efter problem med bilen, hamnade problem med uppkopplingen hemma. 

Uppkopplingsgaranti

Många har problem med sitt fasta bredband

Det allra mesta i vår vardag förenklas om vi är uppkopplade. Många jobbar hemma, vi betalar våra räkningar online, kommunicerar med nära och kära, spelar onlinespel och strömmar serier och filmer. Det är alltså ett grundläggande krav för många av oss att vår uppkoppling hemma fungerar och är pålitlig. 

Trots detta är det många som har problem med sitt fasta bredband hemma. Nortstats Sverige-panel, på uppdrag av Tele2, genomförde en undersökning i augusti 2023 med fokus på vardagliga störningsmoment. Det värsta de tillfrågade kunde tänka sig var att bilen inte startade – men på andra plats hamnade problem med internetuppkopplingen hemma. 62 % av de tillfrågade uppgav även att de faktiskt haft problem med sin uppkoppling under det senaste året. 

Vidare fick de tillfrågade svara på vad som skulle vara jobbigast om bredbandet hemma låg nere. På första plats, med 32 %, hamnade att man inte skulle kunna använda sina streamingtjänster. På andra plats hamnade att man inte skulle kunna surfa, och på tredje plats hamnade avbrutna jobbmöten. 

Detta skulle vara jobbigast om bredbandet skulle gå ner

  1. Att inte kunna använda stömningstjänster – 32 %
  2. Att inte kunna surfa – 17 %
  3. Att inte kunna ansluta till jobbmöten – 15 %

Tele2 garanterar uppkoppling

Som ett svar på detta lanserar alltså Tele2 fast bredband med en uppkopplinsgaranti. Uppkopplingsgaratin ska garantera att man alltid har tillgång till internet – trots att det kanske är problem med router eller den fasta anslutningen. 

Som Tele2-kund, och om man tecknar ett fast hemmabredband med 500, 600, 1000 eller 12000 Mbit/s, får man en USB-sticka med ett tillhörande simkort tillsammans med sin hemma-router. USB-stickan placerar man i sin router. Om den fasta anslutningen skulle få problem, kopplas man istället upp på det mobila nätverket och kan på så sätt fortsätta att vara uppkopplad till internet. 

Uppkopplingen går från den fasta anslutningen till den mobila anslutningen helt automatiskt om den fasta anslutningen skulle ligga nere. På samma sätt går uppkopplingen över till den fasta anslutningen från det mobila nätet automatiskt när det fasta bredbandet kommer igång igen. 

Svajigt bredband – lösningen är mobilt bredband

Lösningen är alltså ett mobilt bredband som fungerar som ett komplement till den fasta anslutningen om det skulle uppstå några problem. Ett mobilt bredband går via mobilnätet och är inte lika känsligt för problem som en fast anslutning kan vara. 

När man surfar på mobilnätet använder man samma nät som man använder när man surfar med sin mobiltelefon – 3G-, 4G- eller 5G-nätet. Uppkopplingens hastighet avgörs av vilken täckning man har och vilket nät ens utrustning har stöd för. Allra snabbast surfar man i 5G-nätet.

Om man har riktigt bra täckning i 5G-nätet kan man komma upp i liknande hastigheter som en fiberuppkoppling med ett mobilt bredband.