Skillnaden på mobilnäten

3G är tredje generationens mobiltelefoni. 4G är fjärde generationens mobilkommunikation och 5G står för femte generationens mobilnät. Det handlar om den infrastruktur som gör att vi kan ta emot och skicka information från våra mobiler.

Snabbare mobilnät

För varje ny generation kan allt mer information skickas allt snabbare och olika system integreras allt mer med varandra.  I takt med att vi använder mobilerna allt mer och dessutom använder dem för allt mer kapacitetskrävande aktiviteter växer behoven ur befintliga system och ett nytt system måste skapas.

Jämför alla abonnemang av mobilt bredband

3G – tredje generationens mobiltelefoni

3G, tredje generationens mobiltelefoni, kallas den mobilkommunikation som dominerar idag. För den reserverades mer bandbredd jämfört med den tidigare generationen mobilnät som kallades GSM, Globalt system för mobil kommunikation.

3G kallas också bredband till skillnad från tidigare teknik. 3G har givit en hög kapacitet både vad gäller hastighet och mängd data som förmedlas. Men den explosionsartade ökningen av smartphone. Idag är det knappt någon som inte har det. Det har gjort att behovet av kapacitet att förmedla data har ökat i en otrolig takt.

Nya generationens mobilnät

Så trots att 3G innebar en fantastisk kapacitetsökning börjar användningen av nätet slå i kapacitetstaket när många samtidigt är uppkopplade inom ett lokalt område. Detta blir särskilt påtagligt vid tillfällen då var och en samtidigt vill kommunicera med omvärlden.

Så som vid tolvslaget på nyårsafton eller allvarligare då en katastrof har skett och alla vill komma i kontakt med sina nära och kära. Ja då upplevs det som besvärande ja rent av obehagligt när systemen blivit allt långsammare och ibland till och med närmast oåtkomliga.

3g-4g-5g vad ar det

Detta är givetvis ett växande problem. Det är därför vi på sikt behöver en ny generation mobilkommunikation. Detta är system som måste byggas ut internationellt eftersom en stor del av kommunikationen sker mellan olika länder.

Så nackdelen med 3G, som med tiden växer allt fortare är alltså att all kommunikation som sker allt oftare och på allt fler ställen inte riktigt får plats. Det går långsammare och ibland fungerar överföringen över huvud taget inte.

Platsbrist i 3G nätet

Detta blir särskilt påtagligt när rörliga bilder ska skickas, eftersom de är betydligt mer resurskrävande än sms eller ljud. Att filmen börjar hacka har nog de flesta varit med om och hur kul är det när man just varit uppslukad av en spännande film.

Fördelen med 3G är att den i princip finns tillgänglig i hela Sverige och i princip hela världen, åtminstone på de platser där svenskar oftast befinner sig. Det vill säga i städer och andra mer tättbefolkade platser.

4G fjärde generationens mobilkommunikation

4G innebär en påtaglig kapacitetshöjning. För att få kallas för 4G ska krävs egentligen att den kan klara hastigheter på till 100 Megabit per sekund till mobila användare och till stationära användare ända upp till 1 Gigabit per sekund. Dessa gränser för kapaciteten är lite flytande och det finns operatörer som kallar sina system för 4G utan att de helt når upp till denna höga kapacitet.

3g 4g 5g mobilnat

Mobil kommunikation

En begränsning med 4G jämfört med 3G är dock att 3G hade parallella system. Då går det både att använda IP-telefoni, men det går inte längre att använda kretskopplad telefoni. Men detta är ett allt mindre problem då allt fler går över till att enbart använda sin mobiltelefon för att ringa. Detta gäller både privat och på arbetsplatser.

Allt fler kontor är utformade enligt en aktivitetsbaserad princip. Därmed hej och adjö till fast arbetsplats och fast telefon. Även arbetsgivare som inte har gjort denna förändring har dock utrustat sina medarbetare med mobil och vill inte ha den merkostnad som en fast telefon innebär. Så problemet med att 4G inte kan erbjuda kretskopplad telefon är onekligen ett snabbt krympande problem.

Operatörer med snabba mobilnät

Hallon

Hallon ägs av Tre och datatrafiken går i snabba och väl utbyggda mobilnät. Med Hallon surfar du snabbt och till lågt pris! Du kan se mer här nedan:

Läs mer & Beställ

Tre

Tre har ett brett sortiment av produkter och tjänster både vad gäller mobilabonnemang., kontantkort och mobilt bredband. De har som sagt satsat stort på sitt mobilnät och du surfar med höga hastigheter. Se mer här nedan:

Läs mer & Beställ

Halebop

Halebop använder sig av Telias snabba mobilnät. De har bra priser vad gäller mobilabonnemang, kontantkort och mobilt bredband. Med Halebop har du höga hastigheter över stora delar av landet. Se mer här nedan:

Läs mer & Beställ

Utbyggnad av 4G nätet

En fördel som förhoppningsvis kommer med 4G är att det går att föra ihop det med wifi. På så vis kan roaming och handover ske automatiskt mellan nät som stöds av olika tekniker.

Största problemet med 4G är snarast att det ännu inte är helt utbyggt i hela landet. Man började dock bygga upp denna teknik redan för nio år sedan, 2009, och den finns på de flesta större orter idag. Men sen handlar det ju om just ens egen operatör har byggt eller har tillgång till denna teknik just där man själv befinner sig. Telia Sonera var tidigast ut, men andra, som  Tele 2, har följt efter.

5G står för femte generationens mobilnät

Nackdelen med 5G jämfört med 4G är att det än så länge inte finns i sinnevärlden och det lär dröja rätt många år innan det är något vi kommer att ha glädje av.  Visserligen har kinesiska Huawei och ryska MegaFon påbörjat ett utvecklingsarbete och har som ambition att ha ett system färdigt till fotbolls-VM i Moskva 2018.

Fördelarna när 5G en dag fungerar blir att användaren samtidigt kan vara uppkopplad till olika trådlösa system.

Alla operatörers täckning skiljer sig

Alla mobiloperatörers täckning skiljer sig. Vissa har bra 3G-täckning andra bra 4G-täckning. Bara för att en operatör har bättre täckning när du ringer i mobiltelefonen behöver inte betyda att den operatören har bäst surfhastighet.

Du bör därför kolla upp din operatörs täckning just där du bor.  Ska du använda mobilt bredband så rekommenderar vi att du i första hand kollar på 4G-täckning och i andra hand 3G-täckning.

Här hittar du alla operatörers täckningskartor.